Italský Chrtík ♥ Italian Sighthound ♥ Piccolo Levriero Italiano

Dostihový chrt a tituly, certifikáty - dostihy, coursing

Podrobněji též popsáno naleznete na stránkách chs. Assetto Corse
:: kliknutím na odkaz ZDE ::

 

Mistrovské tituly – Mistr: České republiky, Čech, Moravy

Dostihový vítěz

Coursingový vítěz

Čekatelství CACT

Šampion práce ČR – dostihy

Šampion práce ČR – coursing

Dostihový šampion ČR

Coursingový šampion ČR

Šampion krásy a výkonu ČR

FCI Mezinárodní dostihový šampion   – „Champion International de Course“     

FCI Šampion pro krásu a výkon – „Champion International de Beauté et Performance“

        (C.I.B.P.)

Certifikát pro třídu pracovní na mezinárodních výstavách FCI

Certifikát pro třídu pracovní na výstavách ČMKU

KLUBOVÉ ŠAMPIONÁTY
Každý klub má možnost udělovat vlastní klubové tituly např.:
KCHCH (Klub chovatelů chrtů) podmínkou je členství v klubu a splnění podmínek
Šampion pro krásu a výkon KCHCH
Dostihový šampion KCHCH
Coursingový šampion KCHCH

KCHICH (Klub chovatelů italských chrtů) podmínkou je členství v klubu a splnění podmínek
Dostihový a coursingový šampion KCHICH

 Klub Dostihové dráhy v Kolíně  (členství v klubu není podmínkou získání titulu)
1x ročně zadává titul
Šampion krásy a výkonu města Kolín 
podmínky: absolvování oblastní výstavy + závodu, kde se titul uděluje (jako jediný titul se zadává i ve třídě mladých od 12 do 18 měsíců psa) - titul získá i pes, který nemá v závodě konkurenci a běží sám.

Mistr dostihové dráhy Kolín - získá pes, fena i senior s nejvyšším bodovým ziskem na této dráze v daném roce. Podmínkou je účast na minimálně 4 závodech této dráhy.                                                                                                   

 

Mistrovské tituly – dostihy, coursing:

Mistr Čech, Mistr Moravy, Mistr České republiky,

Mistr České republiky na krátkou trať (pouze dostihy)

Přesné znění: Národní dostihový a coursingový řád ČMKU, platný od 23.1.2014,

bod 2.4.7 Dostihové tituly, čl. 1. + bod 3.5.5 Coursingové tituly, čl. 1.

 

Příslušný titul se uděluje v kategoriích:

Dostihy – mladý, dospělý, sprinter a senior. Coursing – dospělý.

Titul se uděluje za každé pohlaví zvlášť, i když se běží mix. Na coursingu lze titul udělit pouze tehdy, získal-li chrt současně i nejméně 2/3 celkového možného počtu bodů.

Titul do průkazu původu na požádání majitele zapíše pořadatel závodu.

 

 

Dostihový vítěz

Přesné znění: Národní dostihový a coursingový řád ČMKU, platný od 23.1.2014,

bod 2.4.7 Dostihové tituly, čl. 2.

                                                                      

Uděluje se v kategoriích – dospělý, sprinter, senior. Uděluje se za každé plemeno a pohlaví zvlášť. Do soutěže se počítají výsledky z bodovacích dostihů. Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU.

Započítávají se výsledky za polovinu + 1 dostih z celkového počtu uskutečněných bodovacích dostihů v příslušném roce (příklad: Je-li 12 bodovacích dostihů, do soutěže o Dostihového vítěze se započítává 7 nejlepších umístění). Zároveň chrt musí získat body nejméně z pěti bodovacích dostihů. Chrt s největším počtem bodů získává titul Dostihový vítěz roku. Získá-li více chrtů stejný počet bodů, počítají se příslušným chrtům body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom bodový počet shodný, získává titul (nebo výsledné umístění) více psů.

Body se udělují podle doběhu chrtů ve finále.  Body se počítají takto:

Finale „A“: 1. místo=15 bodů, 2. místo=13 bodů, 3. místo=11 bodů, 4. místo=9 bodů, 5. místo=8 bodů, 6. místo=7 bodů.

Finale „B“: 1. místo=6 bodů, 2. místo=5 bodů, 3. místo=4 body, 4. místo=3 body, 5. místo=2 body, 6. místo=1 bod. 

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele do průkazu původu psa.

 

 

Coursingový vítěz                                                  

Přesné znění: Národní dostihový a coursingový řád ČMKU, platný od 23.1.2014,

bod 3.5.5 Coursingové tituly, čl. 2.

 

Uděluje se v kategoriích – dospělý a sprinter, a to zvlášť za každé plemeno a pohlaví. Do soutěže se počítají výsledky z bodovacích coursingů. Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU.

Body se počítají za polovinu + 1 coursing z celkového počtu uskutečněných bodovacích coursingů (příklad: Je-li 12 bodovacích coursingů, do soutěže o Coursingového vítěze se započítává 7 nejlepších umístění). Zároveň chrt musí získat body nejméně z pěti bodovacích coursingů.

Body se počítají takto: 1. místo=15 bodů, 2. místo=13 bodů, 3. místo=11 bodů, 4. místo=9 bodů, 5. místo=8 bodů, 6. místo=7 bodů, 7. místo=6 bodů, 8. místo=5 bodů, 9. místo=4 body, 10. místo=3 body, 11. místo=2 body, 12. místo=1 bod. 

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele do průkazu původu psa.

 

 

K dalším titulům je potřeba získat příslušný počet čekatelství CACT, k některým jsou nutné ještě výsledky z příslušného počtu výstav.

Přesné znění: Šampion práce platný od 1.1.2014

- Příloha 7 k CHP (dostihy)

- Příloha 8 k CHP (coursing)

Dostihový a coursingový šampion

Šampion krásy a výkonu

 

 

CACT                                                                                  

Čekatelství CACT / R. CACT se uděluje dospělým a sprinterům (neuděluje se mladým, ani seniorům). Aby CACT / R. CACT mohl být udělen, musí být na startu nejméně 3 zástupci plemene. Pak se uděluje 1x CACT a 1x R. CACT bez ohledu na pohlaví (vítězi a druhému psovi v pořadí). Jsou-li na startu nejméně 3 psi a 3 feny, uděluje se zvlášť CACT / R. CACT psům i fenám. Nejsou-li na startu nejméně 3 zástupci plemene, CACT / R. CACT se v plemeni neudělí a závod není pro toto plemeno počítán jako CACTový.

Čekatelství CACT slouží k udělení titulů Dostihový šampion ČR, Coursingový šampion ČR, Šampion práce ČR – dostihy, Šampion práce ČR – coursing a Šampion krásy a výkonu ČR. Každý CACT lze použít pouze 1x, tzn. k udělení jednoho titulu (takže použijete-li jeden CACT například na Dostihového šampiona ČR, nelze tentýž CACT použít znovu na Šampiona práce ČR, atd.).

Pokud CACT získá jedinec, který již má potvrzený příslušný titul, platí RES. CACT jako CACT. 

 

 

Šampion práce ČR  -  dostihy                                                                   

K získání titulu musí pes/fena získat 3xCACT z dostihu, a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok).

Titul uděluje ČMKU (paní Fairaislová) na základě předložených dokladů: 3 x CACT karty, průkaz původu psa. Doklady lze na ČMKU zaslat poštou, nebo donést osobně v úřední dny.

 

 

 

Šampion práce ČR  -  coursing

K získání titulu musí pes/fena získat 3xCACT z coursingu, a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok).

Titul uděluje ČMKU (paní Fairaislová) na základě předložených dokladů: 3 x CACT karty, průkaz původu psa. Doklady lze na ČMKU zaslat poštou, nebo donést osobně v úřední dny.

 

 

Dostihový šampion ČR                                                                  

Pes/fena musí získat 3xCACT z dostihu a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok).

K tomu musí pes/fena dále získat ve věku nad 15 měsíců (a to ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů, vítězů) ocenění nejméně "velmi dobrý" od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno ocenění musí získat mezi prvním a posledním CACT (tj. po prvním a před třetím CACT).

Titul uděluje ČMKU (paní Fairaislová) na základě předložených dokladů: 3x CACT karty, výstavní posudky ze dvou výstav, průkaz původu psa. Doklady lze na ČMKU zaslat poštou, nebo donést osobně v úřední dny.

 

 

Coursingový šampion ČR

 

Pes/fena musí získat 3xCACT z coursingu a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok).

K tomu musí pes/fena dále získat ve věku nad 15 měsíců (a to ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů, vítězů) ocenění nejméně "velmi dobrý" od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno ocenění musí získat mezi prvním a posledním CACT (tj. po prvním a před třetím CACT).

Titul uděluje ČMKU (paní Fairaislová) na základě předložených dokladů: 3x CACT karty, výstavní posudky ze dvou výstav, průkaz původu psa. Doklady lze na ČMKU zaslat poštou, nebo donést osobně v úřední dny.

 

 

Šampion krásy a výkonu ČR

Pes / fena musí získat, a to nejméně ve dvou závodních sezonách, a nejméně ve dvou výstavních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok):

- 3x CACT z dostihu či coursingu

- na závodech s udělováním CACT (nejméně 3 jedinci v plemeni na startu) se musí nejméně 5x umístit v 1. polovině startovního pole (v případě lichého počtu startujících se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů), a na coursingu současně i získat nejméně 2/3 možného celkového počtu bodů. Údaje je třeba doložit potvrzením DaCK (vystaví registrátor licencí – Dana Bejčková, na základě žádosti + kopie licence s vyznačenými, nebo vypsanými, potřebnými pěti CACTovými závody).

- 3x CAC nejméně od dvou různých rozhodčích. CAC kartu lze použít pouze 1x, nelze použít kartu, která byla již použita k udělení jiného titulu (Ch, GrCh).

Titul uděluje ČMKU (paní Fairaislová) na základě předložených dokladů: 3x CACT karty, 3x CAC karty, kopie Dostihové licence s vyznačenými potřebnými pěti závody, potvrzením DaCK a průkazu původu psa. 

K mezinárodním titulům je potřeba získat příslušný počet čekatelství CACIL / R. CACIL, k některým jsou nutné ještě výsledky z výstav.

Podmínky pro mezinárodní šampionáty platí pro plemena chrtů skupiny 10 FCI (poznámka: Neplatí pro skupinu 5 FCI – vyjmenovaná plemena z této skupiny se dostihu / coursingu mohou zúčastnit, ale nemohou získat CACIL a tedy ani níže jmenované Mezinárodní tituly).

 

 

Mezinárodní dostihový šampion

„Champion International de Course“                              

Přesné znění: Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI, platný od 1.7.2012,

bod 5. FCI Tituly, čl. 5.1.

 

- Chrt musí získat nejméně 3x CACIL, nebo 2x CACIL a 2x RES. CACIL, a to ve dvou různých zemích. Doba mezi prvním a posledním CACIL / RES. CACIL musí být nejméně 1 rok a jeden den.

- Dále musí jedinec získat na mezinárodní výstavě ve věku 15 měsíců, nebo starší, v dospělé třídě (mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů; ne veteránů) ocenění nejméně „velmi dobrá“.

Titul Mezinárodní dostihový šampion uděluje FCI. Žádost o titul majitel zašle spolu s potřebnými doklady (CACIL / RES. CACIL karty + posudek z výstavy) na ČMKU (paní Fairaislové), která žádost odešle na FCI.

  

 

FCI Šampion pro krásu a výkon

„Champion International de Beauté et Performance“ (C.I.B.P.)

Přesné znění: Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI, platný od 1.7.2012.

bod 5. FCI Tituly, čl. 5.2.

 

- Chrt musí získat 3x CACIB, nebo 2x CACIB a 2x RES. CACIB, a to ve dvou různých zemích a zároveň minimálně od dvou různých rozhodčích. Doba mezi získáním prvního a posledního CACIB / RES. CACIB musí být alespoň jeden rok a jeden den.

- Chrt se musí zúčastnit alespoň 3 CACIL akcí (dostihů či coursingů) a musí získat minimálně 1x CACIL nebo 2x RES. CACIL.

Titul uděluje FCI. Žádost o titul majitel zašle spolu s potřebnými doklady (CACIB / RES. CACIB karty + CACIL / RES. CACIL karty + důkaz o účasti na 3 CACIL akcích) na ČMKU (paní Fairaislové), která žádost odešle na FCI.

 

 

Certifikáty pro třídu pracovní

Přesné znění: Směrnice pro vystavování certifikátů pro účely doložení pracovní třídy na výstavách a udělení Českého šampionátu a Mezinárodního šampiona krásy.

Příloha 6 ke směrnici o certifikátech (dostihová plemena)

Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI, platný od 1.7.2012.,

bod 6. Podmínky pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI CACIB.

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU, platný od 23.1.2014,

Bod 6.2 Podmínky pro vstup do pracovní třídy na výstavách ČMKU

 

Pokud se chce pes / fena zúčastnit mezinárodní výstavy (CACIB), nebo výstavy ČMKU (krajská, oblastní, speciální, klubová, národní) ve třídě pracovní, musí mít certifikát (pro přihlášení psa do třídy pracovní musí být přihláška na výstavu doložena kopií certifikátu).

Pes / fena může získat pouze jeden druh certifikátu – buď mezinárodní, nebo národní.

Mezinárodní certifikát mohou získat všechna plemena chrtů – skup. FCI X.

Národní certifikát mohou získat vyjmenovaná plemena ze skup. FCI V (Basenji, Faraónský pes, Ibizský podenco, Kanárský podenco, Portugalský podengo, Sicilský chrt) a národní plemena Chortaja borzaja a Dlouhosrstý vipet.

 

 

Třída pracovní na mezinárodních výstavách FCI – platí pro skup. FCI X

Certifikát lze vystavit chrtovi, který se zúčastnil (doběhl do cíle) 4x CACIL dostihu nebo coursingu v období delším než jeden rok a jeden den. Z toho se chrt musí 2x umístit v první polovině startujících, u coursingu zároveň i získat nejméně 75% maximálního počtu bodů.

Poznámka: V případě lichého počtu startujících se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Příklad - je-li na startu 6 chrtů, nárok na certifikát mají 3 chrti (kteří doběhli na 1.,2. a 3. místě), startuje-li 10 chrtů, nárok na certifikát má 5 chrtů, startuje-li 11 chrtů, nárok na certifikát má 5 chrtů, …atd.

Certifikát vystavuje Dostihová a Coursingová komise ČMKU (Dana Bejčková) na základě vyplněné žádosti (příloha č. 4 - Národní dostihový a coursingový řád ČMKU) a kopie licenční karty, kde jsou zapsány CACILové dostihy, nebo coursingy s vyznačeným počtem psů na startu a výslednými doběhy chrta.

Poznámka: Certifikát platí pro všechny typy výstav, tedy i národní výstavy ČMKU.

 

 

Třída pracovní na národních výstavách ČMKU – platí pro vyjmenovaná plemena ze skup. FCI V (Basenji, Faraónský pes, Ibizský podenco, Kanárský podenco, Portugalský podengo, Sicilský chrt) a národní plemena Chortaja borzaja a Dlouhosrstý vipet

Certifikát lze vystavit za následujících podmínek:

-Pes / fena musí absolvovat (doběhnout do cíle) nejméně 6 dostihů, nebo coursingů, nejméně ve dvou sezonách (jedna sezona = kalendářní rok).

-Současně se musí alespoň na jednom z těchto šesti dostihů umístit do šestého místa ve finále „A“, nebo na coursingu alespoň jednou získat dvě třetiny maximálního počtu bodů.

Výsledky z obou disciplín se sčítají.

Certifikát vystavuje Dostihová a Coursingová komise ČMKU (Dana Bejčková) na základě vyplněné žádosti (příloha č. 4 - Národní dostihový a coursingový řád ČMKU) a s předložením potřebných výsledků ze závodů.

  Informace Dostihové a Coursingové komise  :: ZDE ::

 Řády a předpisy ČMKU :: ZDE ::

  Kalendář výstav CZ  :: ZDE ::