Italský Chrtík ♥ Italian Sighthound ♥ Piccolo Levriero Italiano

Metodika pro zápis potvrzené parentity do průkazu původu
pracovní materiál pro P ČMKU 13.10.2016
 
 
1) do průkazu původu (dále PP) je možné uvést informaci o ověřené parentitě v případě, kdy jsou k dispozici doklady o vyšetření DNA otce, matky i potomka.
 
2) ověření parentity vyznačuje plemenná kniha v PP samolepkou s nápisem rodiče verifikovaní/parents valid umístěnou na titulní straně PP (do poznámky v PP)
 
3) biologickým materiálem pro vyšetření je krev nebo bukální stěr
 
4) odběr vzorku může provádět veterinární lékař, laboratoř, která vzorek zpracovává, nebo zástupci chovatelského klubu. V případě odběrů zástupci klubu musí být v předpisech klubu uvedeno, kdo a za jakých podmínek může odběr provést
 
5) stanovení DNA musí být provedeno akreditovanou laboratoří
 
6) při odběru musí být ověřena totožnost jedince (čip, tetovací číslo). Tato informace musí být vyznačena ve výsledkovém protokolu
 
7) uznávány jsou pouze výsledky, v kterých je uvedeno, o kterého jedince se jedná (plemeno, pohlaví, datum vrhu, identifikační označení)
 
8) o zápis může požádat chovatelský klub nebo majitel/chovatel psa/feny.  
 
9) ověření parentity je doporučováno v případě, kdy se při vyšetřování na jednotlivé dědičně podmíněné choroby má být u potomků uváděno, že jsou „clear po rodičích" nebo „normal po rodičích"